วันครู" ครูในดวงใจ "
ขอเรียงร้อยอักษรามามอบให้
แด่คุณครูในดวงใจไทยทั่วหล้า
เป็นแสงเทียนส่องใจให้ปัญญา
ส่องมรรคางามเด่นเห็นเส้นชัย


สังคมดีวันนี้เพราะมีท่าน
ช่วยประสานรอยร้าวคราวหลับไหล
สังคมรู้งานครูหนักสักเพียงใด
คุณครูไม่ปล่อยวางสร้างสังคม


ยิ่งใหญ่พอแม่พิมพ์ไทยใครก็ว่า
ยิ่งสมค่าคุณธรรมนำเหมาะสม
เกียรติยศก้องกระจายได้นิยม
มีคนชมทั่วแคว้นแดนสยาม


ครูนั้นเป็นลมหายใจไทยทั่วถิ่น
เสกปั้นดินให้เป็นดาวไม่ก้าวข้าม
ยกวิญญาณศิษย์ที่ด้อยให้คล้อยตาม
จึงสมนามครูนักสู้คู่เมืองไทย


กราบบูชาอย่างสุดซึ้งถึงคุณท่าน
ตลอดกาลคืนวันไม่หวั่นไหว
มีคำว่าคุณครูอยู่ในใจ
ศิษย์ทั่วไทยร้อยมาลาบูชาครูฯ